دفتر مرکزی: خیابان شریعتی بانک آینده ساختمان آینده طبقه چهارم شماره 403 - تلفن: 03136250104 | 03136285218

اولین تولید کننده بخش خصوصی

درز انبساط

دارنده گواهینامه CE

از اروپا و آمریکا

دارنده گواهینامه

ISO 9001:2008

گواهی نامه ها

تاییدیه ها و گواهینامه های بین المللی

گواهی نامه ها در رابطه با درزهای انبساط

گواهی نامه ها در رابطه با قطعات نئوپرن

گواهی نامه ها در رابطه با ممیزی ها و گواهینامه های کییفیت داخلی

دانلود کاتولوگ شرکت آسام روف

دانلود جامع کاتولوگ جدید شرکت آسام روف